couture queen, 丘雪祺, cecilia yau, hong kong local fashion designer, fashion designer, hong kong, 小時候的夢想,化妝,著名時裝設計師,高定女皇,十大傑出青年,時裝設計家

Cecilia Yau 早在2014年已被China Daily –亚洲版冠上「Couture Queen/高訂女皇」的美譽,因此一直以來獲眾多名人支持及國際影星追捧。 

Michelle Monique Reis
Michelle Monique Reis

(李嘉欣)

Clara Lee
Clara Lee

(李成敏) Time To Shine: 10th Anniversary Gafencu Gala Dinner

Cissy Wang / Donnie Yen
Cissy Wang / Donnie Yen

(汪詩詩/甄子丹) 威尼斯影展

Donnie Yen
Donnie Yen

(甄子丹) TATLER magaine

Karson Choi / Irene Wang
Karson Choi / Irene Wang

(蔡嘉讚/ 汪圓圓) 世紀婚禮

Karena Ng
Karena Ng

(吳千語)

Annie Lau
Annie Lau

(劉心悠)

Jue Yao
Jue Yao

(姚珏)

Lynn Hung
Lynn Hung

(熊黛林)

Crystal Huang
Crystal Huang

(黄奕) 澳門電影節

Teddy Chan
Teddy Chan

(香港電影導演陳德森) 10th Anniversary GAFENCU gala dinner

Anita Tang
Anita Tang

(鄧鳳賢)

Leong On Kei Angela
Leong On Kei Angela

(梁安琪)

Orlando Ho
Orlando Ho

何猷啟

Irene Wang
Irene Wang

(汪圓圓) 威尼斯影展